QR Code Business Card

ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭ

ದಿನಾಂಕ 4-7-2018 ರಂದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮಾ ಟಿ. ತರಗತಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.